QCVN 4-2009-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Bè Cứu Sinh Nhẹ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 4-2009-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Bè Cứu Sinh Nhẹ
  QCVN 04: 2009/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 59/2009/TT-BTCngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng liên quan đến an toàn và phương pháp thử tương ứng; thủ tục giao nhận, vận chuyển, bảo quản và yêu cầu quản lý chất lượng đối với bè cứu sinh nhẹ nhập kho dự trữ nhà nước.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page