QCVN 4:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 4:2010/BTTTT do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
  Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 4:2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 164 v1.1.1 (1999-05) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page