QCVN 54-2013-BTNMT-QCKTQG về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 8, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 54-2013-BTNMT do tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất biên soạn.Tổng cục môi trường , vụ khoa học và công nghệ , vụ pháp chế trình duyệt, bộ tài nguyên và môi trường ban hành theo thông tư số 43/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và Môi trường.

  Link Dowload: http://plo.vn/Uploaded/danglien/2014_01_06/TT 43 BTNMT.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page