QCVN 57-2014-BTNMT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Phương Pháp Thăm Dò Điện

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 57-2014-BTNMT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Phương Pháp Thăm Dò Điện
  Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thăm dò điện bằng các phương pháp đang được sử dụng trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; tổ chức, cá nhân tiến hành công tác thăm dò điện với mục đích điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, điều tra địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật, địa chất môi trường, tai biến địa chất.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page