QCVN 6-2009-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Gạo Bảo Quản Kín

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 6-2009-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Gạo Bảo Quản Kín
  QCVN 06: 2009/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2009/TT-BTCngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra, giao nhận, vận chuyển, bảo quản và công tác quản lý đối với gạo dự trữ quốc gia được bảo quản kín. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bảo quản gạo dự trữ quốc gia.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page