QCVN 6:2010/BTTTT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng có và không cấu trúc số

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 27:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-226:2004 "giao diện kênh thuê riêng có và không cấu trúc số cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s- Yêu cầu kỹ thuật" ban hành theo quyết định số 33/2004/QĐ-BBVCT ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page