QCVN 62:2011/BTTTT-QCKTQG về thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ hàng hải

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 23, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 62:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét cập nhật TCN 68-204:2001 “Thiết bị Radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành kèm theo Quyết định số 1059/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001.
  QCVN 62:2011/BTTTT hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ETS 300 067 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu(ETSI).
  QCVN 62:2011/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 29/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

   
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Viết title pải chú ý chữ nghĩa nhé
  -sửdụng
  -nghiệpvụ
   
 3. haidang

  haidang Active Member

  vâng @@
   

Share This Page