QCVN 69:2013/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính Việt Nam

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 10, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    QCVN 69:2013/BTTTT được biên soạn trên cơ sở TCVN 6055:1995-Tem Bưu chính, có tham khảo các tài liệu của Liêm minh Bưu chính Thế giới(UPU) và tiêu chuẩn chất lượng tem bưu chính của một số nước

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page