QCVN 8:2010/BTTTT-QCKTQG về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 8:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-226:2004 "phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất- Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ " ban hành theo quyết định số 27/2006/QĐ-BBVCT ngày 25/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page