Quá Trình Hình Thành Đường Lối Đổi Mới Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2016) - Vũ Như Khôi, 183 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-15_14-32-28.png
  Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước ta đã giành được độc lập, thống nhất, bước sang giai đoạn cách mạng mới: cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng ta và nhân dân ta đã trải qua quá trình cách mạng giải phóng dân tộc lâu dài và oanh liệt, đã có nhiều kinh nghiệm và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đấu tranh giải phóng dân tộc.
  Trong giai đoạn mới, cách mạng nước ta có nhiều thuận lợi, nhưng tình hình thế giới lại diễn biến phức tạp tác động bất lợi đến Việt Nam, tình hình trong nước cũng có nhiều khó khăn. Yêu cầu và nhiệm vụ mới của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội lớn lao chưa từng có, chúng ta lại chưc có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực này.
  • Quá Trình Hình Thành Đường Lối Đổi Mới Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2016
  • Vũ Như Khôi
  • 183 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3974
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 15, 2021

Share This Page