Quá Trình Phát Triển Phần Mềm Thống Nhất (NXB Thống Kê 2003) - Nguyễn Tuấn Huy, 537 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by nhandang123, Jun 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Quá Trình Phát Triển Phần Mềm Thống Nhất
  NXB Thống Kê 2003
  Nguyễn Tuấn Huy
  537 Trang
  Công Nghệ Phần Mềm là môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến
  thức cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Qua môn học này sinh viên có
  cái nhìn khái quát về qui trình phát triển phần mềm, hiểu biết và thực hiện các giai đoạn trong qui trình trên một phần mềm cụ thể dựa trên những phương pháp, kỹ thuật trong quá trình thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế và cài đặt, viết sƣu liệu đã đượcminh họa cụ thể trong giáo trình. Mục tiêu giáo trình là sinh viên có thể hiểu được
  những yêu cầu công việc cần phải làm ở mỗi giai đoạn của qui trình, để có thể đảm
  trách công việc ở một trong các giai đoạn làm phần mềm trong những nhóm dự án.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page