Quan Âm Phổ Chiếu-Pháp Bảo Tâm Kinh (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2009) - Quan Thế Âm Bồ Tát, 116 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quan Âm Phổ Chiếu-Pháp Bảo Tâm Kinh
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2009
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  116 Trang
  Đức Quan Âm vì lòng đại bi đại nguyện, trong thời gian sắp tới đây, Ngài sẽ biến chiếu điển quang đến cảnh thiền này mà giáo pháp một quyển Tâm Kinh hầu xiển minh phép nhiệm, tuyên dương phật lực đại bi đại nguyện, cứu vớt khổ nàn cho toàn thể tứ châu thiên hạ trong thời mạt hậu này. Và Thầy cũng hoan hỷ mà nhắc cho toàn cõi nhân sinh được rõ biết sự mầu diệu cứu cánh nơi lòng đại bi đại nguyện của Đấng Quan Âm: Vì Ngài muốn cho nhân sinh thọ được đại ân của Ngài độ vớt, thế nên Ngài mới thị hiện tướng mầu để cho nhân sinh nhiếp vào ảnh thiệt tế. Từ nay toàn tất cũng nên dụng thiệt tế thánh ảnh của Ngài mà tôn kính phụng trì. Ngài tự phát nguyện rằng nếu thánh ảnh của Ngài được an trụ nơi nào, xứ sở nào, chùa am nào, hoặc gia trụ nào, nếu mà chủ tâm nơi đó được thành thì hào quang Ngài sẽ chiếu soi hóa độ cho nơi đó được thanh tịnh, được phúc lạc. Ngài quyết không để cho thời cơ tận diệt này tàn phá hết chúng sanh theo định luật của ma đạo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page