Quan Âm Quảng Trần (NXB Tổng Hợp 2010) - Giới Hương, 398 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Quan Âm Quảng Trần
  NXB Tổng Hợp 2010
  Giới Hương
  398 Trang
  Quan Thế Âm (Avalokitesvara) là một vị Bồ tát nữ (a female Boddhisattva). Nữ Phật tử thì đông nhưng bậc nữ nhi thành thánh hay Phật thì rất hiếm. Theo truyền thống Nam truyền, chúng ta có cuốn Therigatha (The Songs of Nuns - Trưởng Lão Ni kệ). Cuốn này gồm có 73 tích truyện nói về cuộc đời, công phu tu tập, tinh tấn hành trì và các bài chứng đạo ca của các vị tỳ kheo ni, các nữ đệ tử A-la-hán của Đức Phật trên bước đường chứng ngộ A-la-hán. Còn theo Bắc truyền, chúng ta có nhiều kinh đại thừa nói về các bồ tát nữ như Đại Thế Chí hay Quan Thế Âm. Riêng Bồ Tát Quan Thế Âm thì được các kinh Bắc truyền công nhận là độc đáo nhất. Vì ngài là Mẹ hiền từ bi, là Bồ tát ban vui cứu khổ, đặc biệt là ngài lấy âm thanh làm đối tượng tu tập và lắng nghe tiếng kêu của cuộc đời để cứu khổ. Vì thế, trong tiềm thức của mỗi Phật tử chúng ta, ngài Quán Thế Âm trở thành một biểu trưng trọn vẹn cho lòng từ bi của Phật giáo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page