Quan Công Phục Huê Dung (NXB Bảo Tồn 1935) - Nguyễn Bá Thời, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 8, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-6-8_14-7-31.png
  QUANG-CÔNG NÓI: Cũng lạ thay! Quân sư đà truyền dạy, bọn ngủ hỗ xuất chinh, ối mần răng mà, người chẳng vỉ đến mình, hay chê Trường bất lực chăng. Chuyện này thật khó mà an nhiên cho được. Vả lại từ thuở nay, bắt đầu từ lúc xuất thân ra làm tướng cùng đại ca thâu thành này đoạt ải nọ, lắm phen vào tử ra sanh, nhiều lúc nằm sương gối tuyết. Trận mô, trận mà củng đều có Trường, nay lịnh quân sư không rõ ý làm sao mà chẳng sai Trường ra trận! CA XANG XỬ LIỆU: Xét càng rất hở hang. Âu phãi hồi đầu đuôi. Đặng cho hãng tường. Nhơn cớ sao người lại. Chẳng sai Trường xuất trận. Hoặc rẻ rúng mình đây.
  • Quan Công Phục Huê Dung
  • NXB Bảo Tồn 1935
  • Nguyễn Bá Thời
  • 20 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1yuXfYPljKaHCk-TMkgl_7jiGLx5_9hYF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page