Quan Hệ Công Chúng Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2007) - Nhiều Tác Giả, 379 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Báo Chí' started by admin, Aug 31, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên thế giới, quan hệ công chúng (Public Relations - PR) đã có lịch sử hình thành và phát triển gần một thế kỷ, nhưng ở Việt Nam đây vẫn là một lĩnh vực mới mẻ. Hiện nay đang có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về quan hệ công chúng, nhưng nhìn chung có thể hiểu quan hệ công chúng là nghệ thuật và khoa học xã hội về phân tích các xu hướng, dự báo các kết quả, tham vấn cho lãnh đạo của tổ chức và triển khai các chương trình hành động có kế hoạch phục vụ cho cả lợi ích của công chúng và tổ chức; quan hệ công chúng giúp tổ chức và công chúng của nó thích nghi với nhau.
  Trên thực tế, quan hệ công chúng đã thâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, giáo dục, văn hóa đến chính trị, âm nhạc và thể thao..., và đặc biệt đang trở thành công cụ đắc lực, hữu hiệu để phát triển của các quốc gia. Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ và các phương tiện truyền thông đại chúng, quan hệ công chúng càng khẳng định được vai trò và vị trí không thể thiếu trong đời sống hiện đại.
  Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài tham luận trong Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cuối năm 2006, là nguồn thông tin hữu ích đối với những bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực đang còn rất mới mẻ và có khả năng phát triển mạnh trong tương lai này. Trong cuốn sách, mặc dù có nhiều khái niệm còn chưa thống nhất, nhưng Nhà xuất bản vẫn giữ nguyên ý kiến của các tác giả để thuận tiện cho bạn đọc trong việc nghiện cứu, tham khảo.
  • Quan Hệ Công Chúng Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 379 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3036
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page