Quan Hệ Của Mỹ Với Các Nước Lớn Ở Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương (NXB Chính Trị 2003) -Vũ Dương Huân

Discussion in 'Ngoại Giao' started by YenHong, Jan 3, 2021.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Thế giới bước vào thiên niên kỷ mới với những chuyển biến lớn lao. Cục diện chính trị quốc tế biến đổi to lớn. Liên Xô tan rã, Mỹ trở thành siêu cường duy nhất còn lại trên thế giới với ưu thế vượt trội cả về kinh tế, quân sự, chính trị. Tuy vậy, Mỹ không thể hoàn toàn đơn phương áp đặt ý chí của mình trong các vấn đề quốc tế. Sự trỗi dậy của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Ấn Độ là những thách thức đối với xu hướng bá quyền của Mỹ. Cục diện thế giới đang chuyển dần từ hai cực sang đa cực, đặc biệt rõ nét ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
  Tìm hiểu và nghiên cứu mối quan hệ giữa Mỹ, siêu cường duy nhất, với các cường quốc khác ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương có ý nghĩa to lớn đối với các nhà nghiên cứu, hoạt động đối ngoại trong thời kỳ hiện này, khi Đảng và Nhà nước ta tích cực triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Cuốn sách này là nỗ lực của tập thể các nhà nghiên cứu của Học viện quan hệ quốc tế nhằm góp phần đánh giá về quan hệ các nước lớn hiện nay và xu thế phát triển trong quan hệ giữa các nước lớn trong tương lai. Đây cũng sẽ là một đóng góp nhất định trong việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn; là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ công tác trong lĩnh vực đối ngoại, nghiên cứu về quan hệ quốc tế, cũng như trong việc giảng dạy và học tập chuyên ngành quan hệ quốc tế.
  • Quan Hệ Của Mỹ Với Các Nước Lớn Ở Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương
  • NXB Chính Trị 2003
  • Vũ Dương Huân, Lê Linh Lan, Nguyễn Thái Yên Hương
  • 399 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=93498
   
  Last edited by a moderator: Jan 3, 2021

Share This Page