Quan Hệ Hoa Kỳ-ASEAN 2001-2020 (NXB Từ Điển Bách Khoa 2012) - Nguyễn Thiết Sơn, 196 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Quyến sách "Quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN 2001- 2020" có mục tiêu góp phầxi đánh giá bối cảnh quốc tế. khu vực của mối quan hệ Hoa Kỷ-ASEAN trone hai thập kỷ đầu thế kỷ XXL trình bày thực trạng quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN trèn các mặt quan trọng, như những điều chinh chiến lược của Mỹ' đổi với khu vực các nước ASEAN. thực trạng quan hệ kinh tể. chính trị, an ninh quân sự của Hoa Kỳ với các nước ASEAN. Đồng thời, chúng tôi cùng nêu những dự báo về iriến vọng quan hệ Hoa K\'- ASUAN trong 10 năm tới. trên các lĩnh vực liên quan và những tác độna cùa mối quan hệ song phương đối với sự phát iriển cua các nước ASEAN. cũng như đối với Việt Nam. Hiện nav, ờ Việt Nam việc nghiên cứu quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN đã cỏ nhừna bước phải triển tich cực. Phần lớn các nghiên cứu đều đi sâu về những vấn đề quan trọng như quan hệ kinh tế. chính sách cùa Hoa K.ỳ đối với Đông Nam Á. và một số nahiên cứu về quan hệ hợp tác Hoa Kỳ-ASEAN, Hoa Kỳ-Đông Á. chính sách đối ngoại của Hoa KỲ {có phần về quan hệ với Châu Á. Đông Nam Ả). Một số công trình như: "Hướng tới cộng dồng kinh tế Dông A" (NXB Thế giới, Hà Nội. 2004)
  • Quan Hệ Hoa Kỳ-ASEAN 2001-2020
  • NXB Từ Điển Bách Khoa 2012
  • Nguyễn Thiết Sơn
  • 196 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73384
  https://drive.google.com/file/d/1Jxw2SQbQtccV5fFkCTXFmE813ujaN2Y4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 3, 2022

Share This Page