Quan Hệ hôn Nhân Và Gia Đình (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Hồng Bắc, 333 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by nhandang123, Jul 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Quan Hệ hôn Nhân Và Gia Đình
  NXB Tư Pháp 2006
  Nguyễn Hồng Bắc
  333 Trang
  Nội Dung Chính Của Sách:
  Chương 1: Những vấn đề chung về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
  I/ Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
  II/ Đặc trưng của pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
  III/ Các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh pháp luật quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
  IV/ Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
  V/ Sự phát triển của pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.
  Chương 2: Quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.
  I/ Pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.
  II/ Điều ước quốc tế Việt Nam ký kết hoặc tham gia điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
  Chương 3: Quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.
  I/ Pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.
  II/ Điều ước quốc tế Việt Nam ký kết hoặc tham gia điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.
  III/ Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page