Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2008) - Võ Thanh Thu, 643 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by admin, Jan 2, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ quốc tế;
  Chương 2: Đặc điểm kinh tế thế giới;
  Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế;
  Chương 4: Hiệp hội các nước Đông Nam Á-Asean;
  Chương 5: Tổ chức thương mại thế giới;
  Chương 6: Hiệp định thương mại Việt Mỹ;
  Chương 7: Các lọai hình chính sách ngoại thương;
  Chương 8: Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương ;
  Chương 9: Mậu dịch quốc tế hàng hữu hình;
  Chương 10: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế;
  Chương 11: Các định chế kinh tế và tài chính quốc tế ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới;
  Chương 12: Du lịch quốc tế;
  Chương 13: Xuất nhập khẩu lao động quốc tế;
  Chương 14: Đầu tư quốc tế;
  Chương 15: Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập;
  Chương 16: Chính sách ngoại thương của Việt Nam;
  Chương 17: Đầu tư quốc tế ở Việt Nam.
  • Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế
  • NXB Thống Kê 2008
  • Võ Thanh Thu
  • 643 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/387
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 22, 2019
  tanphat1107 likes this.

Share This Page