Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2008) - Võ Thanh Thu, 644 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jan 2, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-8_10-22-28.png
  Tài liệu gồm các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế; Đặc điểm của kinh tế thế giới; Liên kết kinh tế quốc tế; Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN; Tổ chức thương mại thế giới; Hiệp định thương mại Việt Mỹ; Chính sách thương mại của các nước trên thế giới; Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương; Mậu dịch quốc tế hàng hữu hình; Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế; Các định chế kinh tế và tài chính quốc tế; Đầu tư quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập; Chính sách thương mại; Đầu tư quốc tế ở Việt Nam
  Chương 1: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ quốc tế;
  Chương 2: Đặc điểm kinh tế thế giới;
  Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế;
  Chương 4: Hiệp hội các nước Đông Nam Á-Asean;
  Chương 5: Tổ chức thương mại thế giới;
  Chương 6: Hiệp định thương mại Việt Mỹ;
  Chương 7: Các lọai hình chính sách ngoại thương;
  Chương 8: Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương ;
  Chương 9: Mậu dịch quốc tế hàng hữu hình;
  Chương 10: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế;
  Chương 11: Các định chế kinh tế và tài chính quốc tế
  Chương 12: Du lịch quốc tế;
  Chương 13: Xuất nhập khẩu lao động quốc tế;
  Chương 14: Đầu tư quốc tế;
  Chương 15: Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập;
  Chương 16: Chính sách ngoại thương của Việt Nam;
  Chương 17: Đầu tư quốc tế ở Việt Nam.
  • Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế
  • NXB Thống Kê 2008
  • Võ Thanh Thu
  • 644 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/387
  https://drive.google.com/file/d/19kVkO1eP_ZYD1e8eP6PqjOD5svsp5pAM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 8, 2022
  tanphat1107 likes this.

Share This Page