Quân Lực Việt Nam Quyển 2-Chống Bắc Xâm & Nam Tiến (NXB Đại Nam 1969) - Phạm Văn Sơn, 396 Trang

Discussion in 'Địa Chí Tây Nguyên' started by admin, May 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn 2 QUÂN LỰC VIỆT-NAM hôm nay dược phồ-biến đến các dơn-vị trong Quân-Đội. Nhân dịp này, Bộ Tồng Tham-Mưu ân cần nhắc lội công-tác biên-soạn và phổ-biến tài-liệu Quân-Sử là một đáp ứng đúng lúc với yêu cầu phát-huy phẩm-chất của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa. Quân-Đội ta dang phát-triền và trưỏmg-thành vẽ mọi mặt, riêng mặt xây-dựng tư-tưởng dược coi trọng và là công-tác hàng dău. Trau giôi sự hiều biềt vô truyèn-tSỖng và kinh-nghiệm dáu tranh anh dùng của dân-tộc qua cuộc sinh tòn dài trên 40 thề'kỷ là một cán-hản không thề không có trong dịa hạt xây-dựng tư-tưỏrng và củng-cỗ lập trường chiẽn-dấu của quân-nhân các cáp.
  • Quân Lực Việt Nam Quyển 2-Chống Bắc Xâm & Nam Tiến
  • NXB Đại Nam 1969
  • Phạm Văn Sơn
  • 396 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/8FA30A737518A4F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 22, 2019

Share This Page