Quản Lý Chất Lượng (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Như Phong, 252 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Giao Thông' started by AA1, Apr 1, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo ký sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thóng công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Quản lý chất lượng là một chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và các ngành liên quan, với nội dung bao gồm các chương sau:
  Chương 1. Hệ thống sản xuất
  Chương 2. Quản lý chất lượng
  Chương 3. Đánh giá chất lượng
  Chương 4. Hoạch định chất lượng
  Chương 5. Tổ chức chất lượng
  Chương 6. Văn hóa chất lượng
  Chương 7. Công cụ chất lượng
  Chương 8. Kiểm soát chất lượng
  Chương 9. Cải tiến chất lượng
  Chương 10. Đảm bảo chất lượng

  • Quản Lý Chất Lượng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Như Phong
  • 252 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6657
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 1, 2021

Share This Page