Quản Lý Chất Thải Rắn Tập 1-Chất Thải Rắn Đô Thị (NXB Xây Dựng 2008) - Trần Hiếu Nhuệ, 205 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by anhtung, Nov 9, 2020.

 1. anhtung

  anhtung Member

  [​IMG]
  Quản lý chất thải rắn được biên soạn để phục vụ nhu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Các phương pháp tận thu các chất thải từ hoạt động công nghiệp... để sinh viên có cơ sở và phương pháp luận vận dụng và thiết kế, thi công, lắp đặt vận hành,quản lý các công trình, thiết bị thu gom, tập trung, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.
  • Quản Lý Chất Thải Rắn Tập 1-Chất Thải Rắn Đô Thị
  • NXB Xây Dựng 2008
  • Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái
  • 205 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243533
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 9, 2020

Share This Page