Quản Lý Chất Thải Rắn Tập 2-Chất Thải Nguy Hại (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Nguyễn Thị Kim Thái

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by admin, Dec 19, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách với tiêu đề “Chất thải nguy hại”, cung cấp cho sinh viên các ngành kỹ thuật - công nghệ môi trường những kiến thức cơ bản và cập nhật về các vấn đề cơ bản có liên quan đến kỹ thuật, quản lý chất thải nguy hại. Đồng thời, sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành có liên quan. Quản lý chất thải rắn tập 2 gồm 6 chương:
  - Chương 1: Khái niệm về hệ thống quản lý chất thải nguy hại.
  - Chương 2: Nguồn phát sinh, đặc tính, phân loại và các tác động của chất thải nguy hại.
  - Chương 3: Thu gom, lưu giữ và chuyên chở chất thải nguy hại.
  - Chương 4: Trung chuyển và tiền xử lý chất thải nguy hại.
  - Chương 5: Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại.
  - Chương 6: Quản lý chất thải nguy hại từ hoạt động y tế.
  Quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại là một trong những vấn đề được chú trọng ở các nước đã phát triển và đang trở thành mối quan tâm ở các nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa như Việt Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với các yêu cầu về BVMT, những kiến thức về quản lý chất thải cũng được bổ sung và cập nhật cho phù hợp với nhu cầu quản lý có liên quan tới lĩnh vực này.
  • Quản Lý Chất Thải Rắn Tập 2-Chất Thải Nguy Hại
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011
  • Nguyễn Thị Kim Thái
  • 216 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B1BLGZglw_WQSEFWYXlNOHFMRUk/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 13, 2019

Share This Page