Quản Lý Công (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Phan Huy Đường, 400 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Apr 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-16_16-2-46.png
  Thực hiện chủ trương đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng fđào tọa hệ đào tạo sau đại học, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội tổ chức biên soạn và ấn hành cuốn giáo trình Quản lý công. Quản lý công là môn khoa học thuộc một trong các cấu phần của kho tàng khoa học xã hội và nhân văn. Cách tiếp cận nghiên cứu môn học này được xuất phát từ các giác độ hình thành chính sách hoạt động quản lý của nhà nước, chuyển sang nghiên cứu các nguyên tắc, phương thức quản lý nhằm đạt tới mục tiêu hiện tại, hiệu quả quản lý của tổ chức.
  Quản lý công xem xét cách thức quản lý khu vực công tương thích với bối cảnh mới của thế giới và trong nước đã, đang diễn ra những thay đổi lớn. Với cách tiếp cận đó, người học, người nghiên cứu có thể phân tích, so sánh, đánh giá, chọn lọc, kế thừa và tiếp thu tri thức tình hoa của nhân loại để chuyển hóa và vận dụng vào hoạt động nghiên cứu, cũng như thực tiễn quản lý khu vực công có hiệu quả ngày càng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một nhà nước vững mạnh – phát triển nhanh – bền vững, dân giàu, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Mỗi chương của cuốn giáo trình Quản lý công được biên soạn theo trình tự: Trình bày một cách logic, khoa học, chi tiết nội dung của từng vấn đề và rút ra ý nghĩa vận dụng thực tiễn. Cuối mỗi chương có tóm tắt nội dung và nêu ra một số vấn đề nghiên cứu nâng cao, thảo luận và các bài tập tình huống.
  • Quản Lý Công
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Phan Huy Đường, Đinh Văn Tiến, Phạm Thị Hồng Điệp
  • 400 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-32428.html
  https://drive.google.com/file/d/1fmy4EUpE4sdOUhwaN6Gq9p4k33Xks85a
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 16, 2023

Share This Page