Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Trong Các Trường Đại Học Ở Vùng Đồng Bằng Sông

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Sep 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-5_1-35-6.png
  Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trở nên bức thiết hơn bao giờ hết bởi “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”, là sản phẩm của quá trình đào tạo. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục trung học phổ thông có vị trí quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Từ thực tế đó, đòi hỏi bản thân mỗi cơ sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông phải có chiến lược phát triển khả thi, phù hợp với thực tiễn, lựa chọn hướng đi đúng đắn đồng thời tận dụng, tranh thủ và phát huy tối đa các nguồn lực để có thể phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, chất lượng.
  • Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Trong Các Trường Đại Học Ở Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2019
  • Trương Tấn Đạt
  • 276 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-46260.html
  https://drive.google.com/file/d/1xjWjYAViSx3YLqwCS5oX9GrgtodWpm_x
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 5, 2022

Share This Page