Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Lý Luận Mác-Lênin (NXB Chính Trị) - Trần Xuân Sầm, 241 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by cv9tt4, Aug 8, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-8-11_0-29-23.png
  Trước yêu cầu đổi mới và phát triển công tác lý luận hiện nay, Vụ quản lý khoa học thuộc Học viện Nguyễn Ái Quốc nhận thấy cần phải xây dựng sự thống nhất về quan điểm và nguyên tắc quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin. Tình trạng lạc hậu về lý luận ở nước ta do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân lãnh đạo và quản lý. Chúng tôi cho rằng không thể phát triển được lý luận nếu không nâng cao trình độ quản lý, và ngược lại. Xuất phát từ quan niệm trên, một số giáo sư, chuyên viên và cán bộ nghiên cứu quản lý khoa học thuộc lĩnh vực này cùng nhau nghiên cứu đề tài "Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lê-nin", với mục đích trang bị cho mình những kiến thức quản lý mới, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu lý luận mác-xít. Kết quả bước đầu của công việc nghiên cứu được tập hợp trong cuốn sách này.
  • Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Lý Luận Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 1992
  • Trần Xuân Sầm
  • 241 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4112
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2021

Share This Page