Quản Lý Học Đại Cương (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Hữu Hải, 207 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Feb 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-16_14-28-42.png
  Sự phát triển cộng đồng xã hội đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các cá nhân trong thực hiện công việc: mà một người không thể tự làm được hoặc làm không hiệu quả nhằm đạt mục tiêu chung. Việc hợp tác sẽ dẫn tới việc hình thành "tổ chức" - một hình thức gắn kết giữa các cá nhân trong công đồng thành một cấu trúc phù hợp để thực hiện các chức năng nhất định theo yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, tổ chức muốn đạt được mục tiêu chung cần phải có sự phân công, phối hợp. chỉ huy,... để gắn kết những hoạt động của những người khác - những hoạt động đặc biệt này được gọi là quản lý.
  • Quản Lý Học Đại Cương
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Hữu Hải
  • 207 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6303
  https://drive.google.com/file/d/1wN82bHjdYqTDtdOg_NNaxatIWyVuJ5Ui
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 16, 2022

Share This Page