Quản Lý, Lãnh Đạo Nhà Trường Thế Kỷ XXI (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 216 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Nhà trường thế ki XXI phải được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin truyền thông và được vận hành trong những điều kiện mới của sự phát triển các trào lưu kinh tế - chính trị và xã hội của đất nước và cùa thế giới: các trào lun toàn cầu hóa, sự bùng nổ của công nghệ thông tin truyền thông, tác động của các thế lực kinh tế thị trường v.v. Trong điệu kiện mới và trước những yêu cầu mới, công tác quản lí nhà trường thế ki XXI có những yêu cầu mới và đòi hỏi người quản lí và điều hành phải có những năng lực, phẩm chất mới để họ có thể thực hiện các chức năng quản lí của mình một cách có hiệu quà.
  Các chức năng quản lí truyền thống của người lãnh đạo như lập kế hoạch, tổ chức, chi đạo, kiểm tra đánh giá và thông tin được thực hiện dựa trên những hiểu biết mới của họ về sự phát triển của giáo dục trong thế ki XXI, sự phát triển của tâm sinh lí người học trong thời đại kĩ thuật số. Các quá trình dạy học, các hoạt động giao tiếp, các chức năng quản lí muốn đạt hiệu quả cao phải dựa trên công nghệ thông tin và truyền tlhông. Do đó, người lãnh đạo đòi hỏi phải hiểu biết và thông thạo công nghệ thông tin và công nghệ thông tin truyền thông để có thể quản lí và lãnh đạo tốt.
  • Quản Lý, Lãnh Đạo Nhà Trường Thế Kỷ XXI
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Nguyễn Thị Mỹ Lộc
  • 216 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1042598
  https://drive.google.com/file/d/1LhTMQciv7TtcDWU8ddD6HjIMIb_BN_7q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 28, 2022

Share This Page