Quản Lý Môi Trường (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Manfred Schreiner, 434 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, May 30, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-22_0-8-52.png
  Cuốn sách Q u ả n lý m ó i trư ờ n g này cung cấp những kiến ỉhức chi đạo định hướng theo m ôi trường cho các doanh nghiệp. N ộ i dung được cô đọng trong 22 chương, m ỗi chương là một bài khoá hoàn chinh cho giáng dạy và học íập, Từng vấn để nẻu ra đểu được kèm theo những gợi ý và được gíàí íhích bằng các hình ánh, v í dụ m ỗi bài khoá đểu có càu hói. bài tập và tài liệu tham khảo. Trong lần xuất bán thứ tư này đảc biệt có đưa thêm vào nội dung mới cúa Luật K in h (ế chu ỉrình, Chương “ N ghiệp vụ quàn lý m ôi trường - Hệ thổng kiếm toán - K iểm toán sinh thái” đã thay cho chương “ Nguyẻn lý chính sách m ôi trường doanh nghiệp” trước đây. T rong lán tái bản này còn nhấn mạnh đến những thành tựu mới trong lĩnh vực “ K in h tế V ật tư, K in h tế G ia cóng, K ế toán định hướng theo m ôi trường và Cân d ố i sinh thái” . Tác giá, Giáo sư Tiến sì Schreiner, giảng dạy các môn: K ế loán, Quản lý m ối irường, Chính sách m ôi trường và Cơ sở k ỹ thuậi m ỏi trường lạ i Trường Đại học Fulda, Cộng hoà Liẻn bang Đức.
  • Quản Lý Môi Trường
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002
  • Manfred Schreiner,
  • Dịch: Phạm Ngọc Hân
  • 434 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53705
  https://drive.google.com/file/d/1hxkx5Wgq2OBKQrX-tsKtvhOh3_rthtZg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 22, 2022

Share This Page