Quản Lý Nguồn Nhân Lực (NXB Chính Trị 1995) - Paul Hersey, 581 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Doanh Nhân' started by quanh.bv, Nov 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Nguồn Nhân Lực
  NXB Chính Trị 1995
  Paul Hersey, Ken Blanc Hard
  Dịch: Trần Thị Hạnh, Đặng Thành Hưng, Đặng Mạnh Phô
  581 Trang
  Kề từ Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay, nền kinh tế nước ta đã chuyền dần từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn mình.
  Trong quá trình đó, cũng với những đôi mới trong chủ trương, đường lỗi và chính sách kinh tế, Đảng và Nhà nước ta cũng quan tâm thích đáng đến đồi mới quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trong đó có vấn đề quản lý các nguồn nhân lực, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của mọi hoạt động tại các đơn vị và tổ chức cơ sở, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Quản Lý
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/572

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page