Quản Lý Nhà Nước Đối Với Cung Ứng Dịch Vụ Công (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Đỗ Thị Hải Hà

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-8_16-24-52.png
  Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công Là một trong các nhiệm vụ sống còn của mọi nhà nước; chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan ở mỗi nước và 1uôn luôn xảy ra sự bất cập giữa một bên Ià cung về dịch vụ công mà đại diện là nhà nước, và một bên 1à cầu về dịch vụ công mà đại diện 1à đòi hỏi của mọi người dân trong Xã hội. Do đó đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn để này được công bố ở trong và ngoài nước những năm vừa qua.
  Chương 1: Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công; Chương 2: Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công của một số nước trên thế giới; Chương 3: Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam Giai đoạn vừa qua; Chương 4: một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam trong giai đoạn tới(2007-2020).
  • Quản Lý Nhà Nước Đối Với Cung Ứng Dịch Vụ Công
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007
  • Đỗ Thị Hải Hà
  • 309 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16175
  https://drive.google.com/file/d/1hntO7igLyrNUwwaDdBzXx1vizy-Aqu7e
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 8, 2022

Share This Page