Quản Lý Nhà Nước Tài Nguyên Và Môi Trường Cấp Xã (NXB Lao Động Xã Hội) - Nhiều Tác Giả, 324 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, May 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Nhà Nước Tài Nguyên Và Môi Trường Cấp Xã
  NXB Lao Động Xã Hội 2010
  Nhiều Tác Giả
  324 Trang
  Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.
  Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền; có cơ cấu tổ chức và đội ngũ viên chức, công chức thực hiện chức năng hành pháp và quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực và các mặt công tác do Đảng và Nhà nước đề ra thông qua các chủ trương của Đảng và nghị quyết của Quốc Hội.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page