Quản Lý Nhà Nước Và Quản Lý Ngành Về Y Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Trần Nhân Thắng, 300 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Aug 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-4_13-56-16.png
  Quản lý nhà nước về y tế là hoạt động có ý thức, có tổ chức và bằng quyền lực của chủ thể quản lý tác động đến đối tượng quản lý nhằm thực hiện mục tiêu quản lý y tế - chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trong khi đó, quản lý y tế (quản lý ngành về y tế) là khoa học và nghệ thuật sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực y tế sẵn có để đạt được mục tiêu y tế đã đề ra. Trong nhiễu năm qua, công tác quản lý nhà nước và quản lý y tế đã đạt được một số thành tựu nhất định. Hệ thống y tế không ngừng phát triển trên tắt cả 6 cầu phân hợp thành của hệ thống này. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác
  • Quản Lý Nhà Nước Và Quản Lý Ngành Về Y Tế
  • NXB Lao Động Xã Hội 2010
  • Trần Nhân Thắng
  • 300 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4753
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page