Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Phạm Tuấn Anh, 402 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by thinganbui, May 16, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-3-12_11-31-35.png
  Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ bao gồm: Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ bao gồm Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tổ chức bộ máy quản lý về sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về sở hữu trí tuệ. Cấp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ giống cây trồng. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ. Tổ chức, quản lý hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ. Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ.
  • Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ
  • Phạm Tuấn Anh, Vũ Trọng Hách, Phùng Văn Hiền
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011
  • 402 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55660
  https://drive.google.com/file/d/1Nnck1tYXbEfUPyCi6-RYg12J09TIGmM5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 12, 2023

Share This Page