Quản Lý Phát Triển Xã Hội Trong Bối Cảnh Hiện Nay (NXB Lý Luận Chính Trị 2020) - Nguyễn Tất Giáp

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Apr 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-5_3-51-39.png
  Trong nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xã hội Việt Nam đang có những biến đổi mạnh mẽ. Biến đổi xã hội rõ nhất là biến đổi cấu trúc xã hội, phân hóa xã hội và biến đổi về giá trị, chuẩn mực, lối sống xã hội... Các vãn bản chính thức của Đảng, Nhà nước cũng như thực tiễn đã xác lập mô hình mục tiêu phát triển tổng quát của Việt Nam là: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó mục tiêu cốt lõi hướng đến là: con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công; có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện. Song, để thực hiện thành công, một trong những điều kiện tiên quyết là phải tính đến sự quy định của bối cảnh xã hội.
  • Quản Lý Phát Triển Xã Hội Trong Bối Cảnh Hiện Nay-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Nguyễn Tất Giáp, Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân
  • 273 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9955
  https://drive.google.com/file/d/1t8VQyR-RRAE2bR6bbFicQxBdWBXF0Aex
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page