Quản Lý Sản Xuất (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Như Phong, 423 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by nhandang123, Jun 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, với nội dung bao gồm các chương sau:
  Chương 1. Quản lý sản xuất
  Chương 2. Quản lý chất lượng
  Chương 3. Dự báo nhu cầu
  Chương 4. Thiết kế sản phẩm
  Chương 5. Thiết kế quy trình
  Chương 6. Hoạch định năng lực
  Chương 7. Hoạch định vị trí
  Chương 8. Hoạch định mặt bằng
  Chương 9. Thiết kế công việc
  Chương 10. Hoạch định sản xuất
  Chương 11. Hoạch định vật tư
  Chương 12. Điều độ sản xuất
  Chương 13. Hoạch định tồn kho
  Chương 14. Quản lý dự án
  Chương 15. Quản lý bảo trì
  Chương 16. Hoạch định phân phối
  • Quản Lý Sản Xuất
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Như Phong
  • 423 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6631
  https://drive.google.com/file/d/1uSkKNZA5xYZkzpHDXQ1-UAybT_d7WE11
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2023

Share This Page