Quản Lý Sự Phát Triển Xã Hội Trên Nguyên Tắc Tiến Bộ Và Công Bằng - Phạm Xuân Nam, 273 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by thaoanh12, Dec 1, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Tiến bộ xã hội là một khái niệm phản ánh con đường tiến lên của xã hội được xem như một hệ thống toàn vẹn, hoàn chỉnh từ hình thái thấp lên hình thái cao hơn, đem lại những giá trị vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho sự hoàn thiện bản chất con người. Tiến bộ xã hội trước hết được xem xét trong cái đối lập với nó là thoái bộ. Nghĩa là khi đề cập phạm trù tiến bộ xã hội, không thể không bàn mặt đối lập của nó là thoái bộ xã hội, xét trong tổng thể sự vận động xã hội. Nói cách khác, toàn bộ sự phát triển phải bao hàm cả sự tiến bộ và thoái bộ, sự đan xen giữa tiến bộ và thoái bộ trong quá trình thực hiện tiến bộ xã hội. Mặt khác, phải nhận thức và đặc biệt chú ý đến tính chất không đều của tiến bộ xã hội. Đây là phương diện có ý nghĩa biện chứng của tiến bộ xã hội. Vì, sự phát triển ở mỗi bộ phận, mỗi lĩnh vực của xã hội không chỉ tuân theo những nguyên tắc chung của tiến bộ lịch sử mà còn bị chi phối bởi những quy luật nội tại của bản thân bộ phận, lĩnh vực ấy, do đó, sự phát triển không đều giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như ngay trong bản thân một lĩnh vực nào đó là một thực tế không tránh khỏi.
  • Quản Lý Sự Phát Triển Xã Hội Trên Nguyên Tắc Tiến Bộ Và Công Bằng
  • NXB Chính Trị 2001
  • Phạm Xuân Nam
  • 273 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242075
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 1, 2020

Share This Page