Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Trần Hiếu Nhuệ

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Nov 23, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Phần I - LÝ THUYẾT
  1. Giới thiệu về quản lý tổng hợp chất thải
  2. Đặc điểm chất thải rắn
  3. Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh
  4. Thu gom, tập trung, vận chuyển chất thải rắn đô thị
  5. Công nghệ Xử lý chất thải rắn đô thị
  6. Bãi chôn lấp chất thải rắn
  7. Tính toán kinh kế trong quản lý chất thải
  Phần II - THỰC TIỄN
  8. Kinh tế và quản lý chất thải ở Việt Nam
  ..
  19. Thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế ở Việt Nam

  eBook có trong tuyển tập DVD Môi Trường

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page