Quản Lý Văn Hóa Đô Thị Trong Điều Kiện Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước - Lê Như Hoa, 418 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by nhandang123, Jul 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-14_10-35-40.png
  Trong các khoa học về văn hóa, người ta thường dựa vào định nghĩa của Tylor để mô tả từng mặt sở đắc của con người, thuộc về các phương diện hoạt động khác nhau, gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục tập quán... Trong khi tính phức hợp toàn thể (complex whole) của các thành tố văn hóa đòi hỏi sự tổng hòa các hoạt động kể trên thì hầu như chưa thấyngành họcnào đề cập.Riêng trong lĩnh vực đô thị, nhiều ngành khoa học khác nhau thường lấy đô thị làm đối tượng nghiên cứu, coi đô thị là địa bàn trọng tâm nảy sinh các hiện tượng xã hội (Xã hội học đô thị), coi môi trường địa lý tự nhiên là yếu tố không tách rời quá trình phát triển của đô thị (Địalý nhân văn đô thị), coi các biểu hiện hoạt động của con người là đặc trưng văn hóa để phân biệt giữa các cộng đồng dân tộc trong môi trường xã hội ở đô thị (Nhân học đô thị), ghi nhận các sự kiện, biến cố xảy ra ở đô thị theo trình tự biên niên (Lịch sử đô thị), hoặc gần đây cùng với quá trình đô thị hóa theo chiều sâu đã có ngành học quan tâm đến các điều kiện và chất lượng sống ở đô thị (Đô thị học), v.v.
  • Quản Lý Văn Hóa Đô Thị Trong Điều Kiện Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2000
  • Lê Như Hoa
  • 418 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=159661
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 14, 2021

Share This Page