Quan Niệm Triết Học Hiện Sinh Về Nhân Cách Và Biểu Hiện Độc Đáo Từ Triết Học Albert Camus

Discussion in 'Triết Lý Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_22-35-15.png
  Triết học biện sinh có một cái nhìn đặc thù về nhân cách con người. Nhiều tư tưởng của các nhà hiện sinh đã đi vào quỹ vàng văn hoá triết học và tinh thần của nhân loại. Nhưng, quan trọng nhất về mặt triết học chính là cái nhìn về triết học như một lĩnh vực tri thức nhân văn bàn về, mặc tưởng về nhân cách, thân phận, mục đích và giá trị của tồn tại người. Vấn đề tồn tại người, nhân cách con người là vấn đề trung tâm của triết học hiện sinh. Các đại biểu của trường phái triết học này có mục đích tìm nguồn gốc xuất phát của mọi hiện tượng xã hội hiện đại trong lĩnh vực tổn tại cá nhân, trong ý thức cá nhân, trong nhân cách. Họ quan niệm đó là cơ sở tồn tại đích thực của con người nhân cách.
  • Quan Niệm Triết Học Hiện Sinh Về Nhân Cách Và Biểu Hiện Độc Đáo Từ Triết Học Albert Camus
  • NXB Chính Trị 2016
  • Đỗ Minh Hợp
  • 151 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3037
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page