Quan Trắc Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trương Mạnh Tiến, 155 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by admin, Mar 31, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-8_10-9-11.png
  Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con Igười, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của mọt quốc gia, một khu vực và toàn thế giới. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ sống còn, mang ý nghĩa chiến lưạc nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân đảm bảo quyén con người CỈƯỌC sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự phát triển bển vững của đất nước của khu vực và thế giới. Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) quy định rõ những điểu khoàr cụ thể, trong đó có nhiệm vụ quan trắc môi trường. Quan trắc môi trường là một quá trinh hoạt động đo đạc, thu thập số liệu, phân :ích sô' liệu nhằm cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, phục vụ mhệm vụ BVMT, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển hền vững.
  Ciáo trình Quan trắc môi trường (tược biên soạn nhằm giúp sinh vên nắm được nội dung quan trắc môi trường đối với một sô thànih ohần môi trường chính: không khí, đất, nước, tiếng ồn, sinh vật bién, chất thải rắn,... Giáo trình còn giúp sinh viên hiểu vể nội dung: cuan trắc môi trường đang tiến hành ở nước ta. Yêu cầu của giáo trnh đối với sinh viên là: Sau khi học có thể tự mình tham gia nhiệrm vụ quan trắc môi trường đối với tất cả các thành phần môi trườmgcơ bản.
  • Quan Trắc Môi Trường
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Trương Mạnh Tiến
  • 155 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1044832
  https://drive.google.com/file/d/15NzysdfZ3iyg1oqGEegFPwKLTRvamSlI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 8, 2022

Share This Page