Quản Trị Bán Hàng (NXB Tổng Hợp 2005) - James M. Comer, 450 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Du Lịch' started by quanh.bv, Aug 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giám đốc bán hàng khu vực cũng phải thực hiện các nhiệm vụ giống như bất kỳ giám đốc nào khác bao gồm việc hoạch định , tổ chức lãnh đạo và kiểm tra .Sự thi hành đúng đắn những nhiệm vụ này sẽ dẫn đến các kết quả hoạt động tôt hơn cả cho người giám đốc và các nhân viên trong đội ngũ chào hàng.
  Giám đốc chào hàng và các nhân viên cùng tồn tại trong mối quan hệ hỗ tương .Vì những giám đốc thường được đánh giá trên cơ sở hoạt dộng của khu vực nên thành công của một giám đốc , trong đa số trường hợp tỳ thuộc vào thành công của nhân viên chào hàng . Tương tự những nhân viên chào hàng dựa vào giám đốc để được hỗ trợ họ tại nơi hoạt động cũng như đại diên cho quyền lợi của họ đối với cấp trên ..Để thành công cả các giám đốc và nhân viên chào hàng phải hoạt động trong một nhóm .Mối quan hệ giám đốc bán hàng và nhân viên chào hàng có thể là một ví dụ rõ ràng nhất của việc chia sẽ trách nhiệm trong thành công và thấp bại .
  • Quản Trị Bán Hàng
  • NXB Tổng Hợp 2005
  • James M. Comer
  • Dịch: Lê Thị Hiệp Thương, Nguyễn Việt Quyên
  • 450 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/quan-tri-ban-hang-35489.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 4, 2023

Share This Page