Quản Trị Chiến Lược (NXB Thống Kê 2009) - Lê Thế Giới, 572 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by thinganbui, May 24, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2022-12-14_9-47-13.png
  Các nghiên cứu cho thấy nếu áp dụng quản trị chiến lược tổ chức sẽ đạt hiệu suất tốt hơn so với các tổ chức không thực hiện quá trình này. Nếu đạt được sự phù hợp giữa môi trường của tổ chức với chiến lược, cấu trúc và các quá trình của nó sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực lên hiệu suất của tổ chức. Lợi ích của quản trị chiên lược có thể tóm lại ba điểm cơ bản: Làm rõ ràng hơn viễn cảnh chiến lược cho công ty; Tập trung chính xác hơn vào những điều có ý nghĩa quan trọng của chiến lược; Cải thiện nhận thức về sự thay đổi nhanh chóng của môi trường. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, quản trị chiến lược luôn cần quá trình chính thức, và nó bắt đầu với câu hỏi: Tổ chức đang ở đâu? nếu không có gì thay đổi tổ chức sẽ đi đến đâu sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm?
  Chương 1: Giới thiệu về quản trị chiến lược
  1.1 Khái niệm chiến lược
  1.2 Quản trị chiến lược
  1.3 Các giai đoạn phát triển của lý thuyết quản trị chiến lược
  1.4 Mô hình hoạch định chiến lược cơ bản
  1.5 Các nhà quản trị chiến lược
  1.6 Chiến lược là một quá trình phát sinh
  Chương 2: Tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh
  2.1 Quản trị chiến lược - Nhằm thỏa mãn các bên hữu quan
  2.2 Tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh
  2.3 Chiến lược và đạo đức
  2.4 Trách nhiệm xã họi của công ty
  Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài
  3.1 Các kỹ thuật phân tích môi trường bên ngoài
  3.2 Môi trường vĩ mô
  3.3 Phân tích ngành và cạnh tranh
  3.4 Thay đổi cạnh tranh trong chu kỳ ngành
  3.5 Lực lượng dẫn dắt sự thay đổi trong ngành
  3.6 Động thái của đối thủ
  3.7 Nhân tố then chốt cho thành công
  3.8 Kết luận về sức hấp dẫn của ngành
  3.9 Mẫu phân tích một ngành và tổng hợp phân tích cạnh tranh
  Chương 4: Phân tích bên trong
  4.1 Phân tích chiến lược hiện tại
  4.2 Bản chất lợi thế cạnh tranh
  4.3 Nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh bền vững
  4.4 Chuỗi giá trị, và sự sáng tạo giá trị
  4.5 Tại sao các công ty thất bại
  4.6 Duy trì lợi thế cạnh tranh
  4.7 Khuôn khổ phân tích bên trong
  Chương 5: Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thôgn qua các chiên lược chức năng
  5.1 Đạt được sự vượt trội về hiệu quả
  5.2 Đạt được chất lượng vượt trội
  5.3 Đạt được sự cải tiến vượt trội
  5.4 Đạt được sự đáp ứng khách hàng vượt trội
  Chương 6: Chiến lược cấp kinh doanh
  6.1 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh là gì
  6.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh chung
  6.3 Nhóm chiến lược và chiến lược kinh doanh
  6.4 Lựa chọn chiến lược đầu tư cấp đơn vị kinh doanh
  6.5 Quan niệm mới về mô hình kinh doanh
  6.6 Phát triển mới về chiến lược kinh doanh
  6.7 Các câu hỏi có thể đặt ra khi xây dựng chiến lược kinh doanh
  Chương 7: Các phương thức cạnh tranh
  7.1 Chiến lược trong ngành phân tán
  7.2 Chiến lược trong những ngành phát sinh và tăng trưởng
  7.3 Chiến lược trong các ngành bão hòa
  7.4 Các chiến lược trong ngành suy thoái
  7.5 Ganh đua có tính cạnh tranh và động l ực cạnh tranh
  Chương 8: Chiến lược trong môi trường toàn cầu
  8.1 Lợi ích của việc mở rộng toàn cầu
  8.2 Những sức ép giảm chi phí và đáp ứng địa phương
  8.3 Lựa chọn chiến lược
  8.4 Các quyết định thâm nhập thị trường cơ bản
  8.5 Chọn lựa cách thức thâm nhập
  8.6 Các liên minh chiến lược toàn cầu
  8.7 Vận hành các liên minh
  Chương 9: Chiến lược công ty.
  9.1 Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ
  9.2 Hội nhập học
  9.3 Các phương án hội nhập dọc
  9.4 Đa dạng hóa
  9.5 Các liên minh chiến lược
  9.6 Soát xét lại danh mục của công ty
  9.7 Đầu tư mới từ bên trong
  9.8 Mua lại - Một chiến lược thâm nhập
  9.9 Liên doanh - Một chiến lược thâm nhập
  9.10 Tái cấu trúc
  9.11 Chiến lược cải tổ
  Chương 10: Thiết kế cấu trúc tổ chức và hệ thống kiểm soát.
  10.1 Vai trò của cấu trúc tổ chức
  10.2 Phân công theo chiều dọc
  10.3 Phân công theo chiều nganh
  10.4 Kết hợp và cơ chế kết hợp
  10.5 Kiểm soát chiến lược là gì?
  10.6 Các hệ thống kiểm soát chiến lược
  10.7 Văn hóa tổ chức
  10.8 Các hệ thống thù lao khen thưởng chiến lược
  • Quản Trị Chiến Lược
  • NXB Thống Kê 2009
  • Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải
  • 572 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59111
  https://drive.google.com/file/d/1O0DqR3qUCVsTB_FT-HXCNs2juh8iH5I_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 14, 2022

Share This Page