Quản Trị Công Trong Thời Kỳ Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2016) - Lê Văn Chiến

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-12-24_20-47-46.png
  Hiện nay cải cách hành chính đang là tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước với mục tiêu xây dựng một nền hành chính công trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng một nhà nước kiến tạo phát triển, ” Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân. Trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượng quản trị, hành chính công. Giới thiệu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh
  • Quản Trị Công Trong Thời Kỳ Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2016
  • Lê Văn Chiến
  • 223 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4074
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 24, 2021

Share This Page