Quản Trị Dự Án Đầu Tư (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Xuân Thủy, 289 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by SamKieu, Jan 21, 2021.

 1. SamKieu

  SamKieu New Member

  [​IMG]
  Chương 1: khái niệm và thuật ngữ - Chương 2: dòng tiền đầu tư và thu hồi - Chương 3: xác định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án trong điều kiện chắc chắn – bài toán tĩnh - Chương 4: đáng giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro và trong điều kiện không chắc chắn – bìa toán động – an toàn đầu tư. - Chương 5: những nội dung kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của một dự án đầu tư – hình thức hồ sơ - Chương 6: sản phẩm và thị trường - Chương 7: các giải pháp kỹ thuật, công nghệ - Chương 8: tổ chức quản trị thực hiện dự án - Chương 9: phân tích tài chính - Chương 10: phân tích kinh tế- xã hội - môi trường - Chương 11 : trình tự lập và trình duyệt một dự án đầu tư - Chương 12: cơ sở pháp lý của việc thẩm định dự án - Chương 13: phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư.
  • Quản Trị Dự Án Đầu Tư
  • NXB Thống Kê 2009
  • Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh
  • 289 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242742
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 24, 2021

Share This Page