Quản Trị Hành Chính Văn Phòng (NXB Thống Kê 2001) - Mike Harvey, 425 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by thaoanh12, Nov 11, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Quản trị văn phòng theo thuật ngữ chuyên môn, là một tập hợp các hoạt động hàng ngày có liên quan đến lập kế hoạch tài chính, lưu trữ hồ sơ, tài chính, nhân sự, phân phối vật lý và hậu cần trong một công ty, doanh nghiệp, tổ chức nhất định nào đó. Một nhân viên thực hiện các hoạt động này thường được gọi là quản trị viên văn phòng hay quản lý văn phòng, họ đóng vai trò chính trong bất kỳ cơ sở hạ tầng tổ chức nào, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Nhìn chung, thông qua khái niệm này, chúng ta cũng nhìn ra được tầm quan trọng của hoạt động quản trị văn phòng. Những cá nhân làm việc trong phạm vi lĩnh vực này sẽ có vai trò chính trong trong việc đảm bảo rằng tất cả các chức năng quản trị văn phòng được phối hợp để đạt được mức năng suất cao nhất cho công ty, doanh nghiệp, tổ chức.
  • Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
  • NXB Thống Kê 2001
  • Mike Harvey
  • Dịch: Cao Xuân Đỗ
  • 425 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=240766
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 11, 2020

Share This Page