Quản Trị Hội Đồng Doanh Nghiệp Kiểu Mới (NXB Trẻ 2006) - Martin Hilb, 262 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by quanh.bv, May 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-18_17-44-21.png
  PHẦN 1. CHIỀU KÍCH LINH HOẠT- TÙY CƠ ỨNG BIẾN
  1.1. Yếu tố bên ngoài
  1.1.1. Phạm trù tổ chức
  1.1.2. Phạm trù quốc gia
  1.1.3. Phạm trù nguyên tắc
  1.2 Phạm trù bên trong doanh nghiệp
  1.2.1. Quyền sở hữu
  1.2.2. Cơ cấu hội đồng quản trị
  1.2.3. Độ phức tạp về mặt tổ chức
  1.2.4. Các vai trò trong HĐQT
  - Giai đoạn phát triển I
  1.2.5. Mức độ quốc tế hóa
  - Giai đoạn phát triển II
  - Giai đoạn phát triển III
  - Giai đoạn phát triển IV
  1.2.6. Các chức năng của HĐQT
  PHẦN 2. CHIỀU KÍCH CHIẾN LƯỢC - GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
  2.1. Tạo dựng một đội ngũ HĐQT có chủ đích và đa dạng
  2.2. Không khí văn hóa có tính phê bình nhưng xây dựng
  2.3. Cơ cấu HĐQT với quan hệ liên kết
  2.4. Đo lường thành quả của HĐQT định hướng các bên hữu quan
  PHẦN 3. CHIỀU KÍCH TỔNG THỂ - HÃY LUÔN TỔNG THỂ
  3.1. Tuyển chọn có chủ đích thành viên của hội đồng
  3.2. Thông tin phản hồi có chủ đích cho các thành viên HĐQT
  3.3. Định lương bổng có chủ đích cho các thành viên HĐQT
  3.4. Phát triển có chủ đích các thành viên HĐQT
  3.5. Các ủy ban điều hành HĐQT tổng thể cho các công ty lớn
  PHẦN 4. CHIỀU KÍCH HOẠT KIỂM SOÁT - HÃY LUÔN KIỂM SOÁT
  4.0. Ủy ban kiểm toán và quản lý rủi ro tổng thể
  4.1. Chức năng kiểm toán của HĐQT
  4.1.1. Hợp tác với các kiểm toán viên độc lập
  4.1.2. Hợp tác với các kiểm toán viên nội bộ
  4.2. Chức năng quản lý rủi ro của HĐQT
  4.3. Chức năng truyền thông của HĐQT
  4.3.1. Giao tế nội bộ giữa HĐQT và ban giám đốc
  4.3.1.1 Mục tiêu chính sách truyền thông HĐQT
  4.3.1.2. Chiến lược truyền thông của HĐQT
  4.3.1.3. Công cụ thông tin của HĐQT
  4.3.2. Thông tin giữa HĐQT và các nhóm hữu quan
  4.4. Khảo nghiệm mức thành công của HĐQT
  4.4.1. Chức năng kiểm toán của HĐQT
  4.4.2. Tự đánh giá và được đánh giá của HĐQT
  4.4.2.1. Mục tiêu của việc đánh giá HĐQT
  4.4.2.2. Công cụ tự đánh giá và được đánh giá của HĐQT
  4.4.2.3. Thủ tục tự đánh giá và được đánh giá của HĐQT
  • Quản Trị Hội Đồng Doanh Nghiệp Kiểu Mới
  • NXB Trẻ 2006
  • Martin Hilb
  • Dịch: Nguyễn Thanh Bình, Trần Bảo Toàn, Đinh Toàn Trung
  • 131 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83852
  https://drive.google.com/file/d/1liXoXPEU1nQjNvWKPBGZBjb3xrIX5C0o
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2022

Share This Page