Quản Trị Mạng Linux - Athena, 312 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Oct 9, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để quản lý một mạng LAN (Local Area Network) nhỏ dưới 100 máy bằng hệ điều hành Linux hay triển khai hệ thống máy chủ phục vụ các dịch vụ thông dụng trên nền tảng internet.


  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page