Quản Trị Nguồn Nhân Lực (NXB Tổng Hợp 2011) - Trần Kim Dung, 493 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by mai672, Nov 9, 2020.

 1. mai672

  mai672 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười hai chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nhân lực, chín chương tiếp theo được chia làm ba phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: Thu hút - Đào tạo và Phát triển - Duy trì nguồn nhân lực; . Phần thứ 4 "Quẩn trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại" gồm có hai chương "Quản trị nguồn nhân lực quốc tế" và "Đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực". Phần cuối cùng gồm có các tình huống tổng hợp nhằm kết nối toàn bộ các vấn đề chức năng trong quản trị nhân lực của các doanh nghiệp.
  • Quản Trị Nguồn Nhân Lực
  • NXB Tổng Hợp 2011
  • Trần Kim Dung
  • 493 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243534
   
  Last edited by a moderator: Nov 9, 2020

Share This Page